دلایل ضرورت بازرسی فنی وسایل تفریحی شهر بازی ها و پارک بازی ها

دلایل ضرورت بازرسی فنی وسایل تفریحی شهر بازی ها و پارک بازی ها

بخش بازرسي تجهيزات شهربازي يكي از بخشهاي واحد مهندسي بازرسي تجهيزات صنعتي و مواد ميباشد كه با هدف ايمن سازي مراكز تفريحي بر اساس استانداردهاي ملي ذيربط از سال 1381 فعاليت گسترده اي در سطح كشور آغاز نموده است. اين بخش با اتكا به توان كارشناسان متخصص و مجرب و پشتيباني سازمان استاندارد و ساير ارگانهاي ذيربط خدمات با ارزشي در راستاي ايمن سازي مراكز تفريحي به هموطنان ارائه نموده است در سالهاي گذشته بروز اتفاقات ناگوار حاكي از عدم رعايت نكات ايمني و بروز نقص در وسايل تفريحي و كم توجهي برخي از سازندگان، وارد كنندگان و بهره برداران وسايل تفريحي بوده است. بر اين اساس از ابتداي دهه نود بخش بازرسي تجهيزات شهربازي فعاليت خود را در راستاي ايمن سازي مراكز تفريحي آغاز نمود و پس از ابلاغ رسمي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مبني بر الزامي بودن استاندارد سازي مراكز تفريحي از ابتداي سال 87 به طور وسيعي گسترش داد.

مجوز استاندارد و بهره برداری مجموعه های تفریحی

مجوز استاندارد و بهره برداری مجموعه های تفریحی

تمام مجموعه های تفریحی قبل از احداث، نیازمند اطلاعاتی جهت اخذ مجوز استاندارد می باشند. در این قسمت سعی بر این است که آشنایی نسبی ای در زمینه مجوز استاندارد و بهره برداری مجموعه های تفریحی برای افراد حاصل گردد. مجوز بهره برداری استاندارد مجموعه های تفریحی مجوزی است که توسط یک شرکت بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران صادر شده و طی آن مالک/بهره بردار یک مجموعه تفریحی طبق مقررات سازمان ملی استاندارد اجازه بهره برداری به مدت یکسال به صورت مشروط را می دهد