فنر خراب:

به فنری گفته میشود که در اثر وارد شدن نیروی بیش از توان فنر ، دچار کشیدگی و افزایش طول شده و وقتی با دست آنرا تکان میدهیم براحتی تکان خورده و شل بودنش مشخص باشد.

نحوه تعویض فنر خراب:

نکته: باید تمامی فنرهایی که بروی یک تخت انداخته می شود از نظر کیفیت و قدرت کشسانی تقریبا به یک اندازه باشند.

بدین منظور ابتدا تمامی فنرها را از تمانی تختهای  دستگاه جدا کنید ، سپس فنرهای سالم یکی از تختها را درآورده جهت تکمیل تختهای ناقص استفاده کنید.

 

سپس  فنرهای نو که تازه خریداری شده اند را در همان تختی که فنرهایش را درآورده بودید بیاندازید.

یعنی تمامی فنرهای یک تخت باید هم سن ،سالم و از یک جنس باشند.

توجه: اگر فنر های تازه در کنار فنرهای کهنه قرار بگیرند این موضوع باعث خرابی و کش آمدن سریع فنرهای تازه شده و از طرفی نیز پرتاب بدرستی انجام نخواهد شد و احتمال  بهم خوردن تعادل استفاده کننده وجود دارد.

(مثل دو تا لاستیک جلوی خود رو که همیشه باید از یک جنس بوده و استهلاکشان نیز به یک اندازه باشد)

 

** در خصوص تشخیص فنرهای خراب ترامپولین

زمانیکه روی دستگاه نصب هستند:
وقتی از زیر تمامی فنرها را در یک امتداد نگاه کنیم فنرهای خراب که طولشان بیشتر شده و شل شده اند کمی طویل تر از سایر فنرها دیده می شوند و کاملا مشخص می باشد.
 خارج از دستگاه:

اگر فنر را در دست گرفته و تکان بدهیم ، فنر سالم به راحتی تکان نمیخورد و سفت و محکم است. ولی فنر خراب با کوچکترین تکان، چپ و راست شده و شل بودنش محسوس است و همچنین در مقایسه با فنر سالم طولش یک یا چند سانت بیشتر است.

 

نظر بدهید