• تشک هیجان
  • تشک هیجان

تشک هیجان

بازدید : 1601   |      

قطر 8 متر
*دارای نشان استاندارد ملی ایران
*دارای قابلیت تنظیم سرعت و جهت چرخش توسط اپراتور

*این سازه ترکیبی از بازی بادی و مکانیکی می باشد که کودکان در رقابتی جذاب بر روی سکو های مشخص شده قرار گرفته و مانع از برخورد با بازو های سازه دوار می شوند. 

*دارای ضمانت