• المان بادی هواپیما

المان بادی هواپیما

بازدید : 1520   |      

*قابل اجرا در ابعاد دلخواه
*مناسب برای دهه فجر، همایش ها، راهپیمایی ها

*جنس pvc مصرفی در این سازه کره ای تارپلئولین می باشد که مرغوبترین جنس موجود در بازار می باشد.